Kontakty
Mateřská škola Na spojce 274 Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Najdete nás

PostHeaderIcon Divadlo v mš – 14.11 2017 – 50 kč

PostHeaderIcon USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – čtvrtek odpoledne od 16 h v MŠ , přineste si lampionek

PostHeaderIcon Knihovna pro předškoláky 15.11 2017

PostHeaderIcon „Putování “ vzdělávací akce pro děti 8.11 2017, 2.+4. třída, 35 kč

PostHeaderIcon FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 31.10 2017 od 8:00 , cena sady : 250 kč

PostHeaderIcon Divadlo „Teplice z krabice“ 25.10 2017 , 40 kč

PostHeaderIcon

Návštěva knihovny

27.9.2017 dopoledne

pouze předškoláci

 

PostHeaderIcon

Školní rok 2017/2018

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem!