Kontakty
Mateřská škola Na spojce 274 Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Najdete nás

Knihovna pro předškoláky – 10.1, 7.2, 21.3, 18.4, 16.5 2018

Zápis pro školní rok 2018/2019.

Zápis proběhne dne 3.5.2018 a 10.5.2018

v kanceláři ředitelky MŠ, Na spojce 274, Teplice

    od 8.oo – 12.oo hodin a od 13.00 – 16.00 hodin.

!!! Žádosti k přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v mateřské škole ode dne 23.4.2018 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři MŠ a nechte potvrdit dětským lékařem.

Školní rok 2017/2018 a 2018/2019

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem!