Mateřská škola bude opět otevřena

od 29.8.2016

*

Platby školného a stravného je možné

u vedoucí stravování od 23.8.2016

nejlépe po telefonické domluvě (417 539 532) !!!

Děkujeme