Category: Nezařazené  Comments off

Volné pracovní místo:

Přijmeme kvalifikovanou učitelku MŠ, nejlépe s praxí.

Druh pr.poměru : pracovní smlouva

Úvazek :                1,00

Platové zařazení: dle platných platových tabulek pro pedagogické  pracovníky ( nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Požadované datum nástupu: ihned

Své životopisy zasílejte, prosím , na emailovou adresu : ms.naspojce@atlas.cz 

V Teplicích dne 17.2.2020

Poučné představení s názvem offline hry

Category: Nezařazené  Comments off

Offline hry 

Dne 17.3.2020 proběhne v MŠ poučné představení s názvem „Offline hry“, kdy děti budou seznámeny s tím, jak si kdysi hráli jejich rodiče, představení bude doprovázet zábavný, taneční program.

Cena za osobu je 50,-.

Malý Princ – Krušnohorské divadlo v Teplicích

Category: Nezařazené  Comments off

Malý Princ 
Dne 26.2.2020 v 8:30 hod. se 45 dětí z celé MŠ zúčastní divadelního představení Malý Princ, uzpůsobeného především pro předškoláky, které se odehraje v prostorách Krušnohorského divadla.

Cena za osobu je 70,-

Category: Informace pro rodiče  Comments off

Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny platné pro ZŠ a povinné předškoláky z MŠ, kteří mohou bez omluvy zákonného zástupce zůstat taktéž doma.

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019 MŠ v provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 – MŠ uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 – MŠ v provozu

Jarní prázdniny: 2. 3. až 8. 3. 2020 – MŠ v provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. MŠ v provozu

more »

Knihovna

Category: Nezařazené  Comments off

Knihovna pro předškoláky

Dne 19.2. od 9:00 hod. se děti předškolního věku vypraví do knihovny.

Máša a tři medvědi

Category: Nezařazené  Comments off

Divadlo v MŠ

Dne 11.2.2020 k nám do MŠ přijede známý divadelník Sváťa, který dětem odehraje loutkové představení „Máša a tři medvědi“, cena je 40Kč/os.

Category: Nezařazené  Comments off

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).