21.6 – Rozloučení s předškoláky – spaní v mš

18.6 – Pasování předškoláků – 9:00 akce v mš – 50,-

6.6 – Dopraváček – předškoláci

22.5 – Lví očko – vyšetření zraku dětí v mš

Dopravní hřiště – 14.5 – Broučci, 15.5 – Motýlci, 30.5 – Včeličky+Berušky…..5,-

zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

 ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

se koná dne 2.5.2019
od 8.00-12.00 a od 14.00-16.00 hodin
v kanceláři mateřské školy

přerušení provozu

Přerušení provozu mateřské školy Read the rest of this entry »

ZOOPARK CHOMUTOV – 20.5.2019 polodenní výlet ( příjezd cca v 13:30 ) – závazná přihláška u p.učitelky na své třídě. – 260 ,-

2.5. 2019 – Planetárium – 20,-

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

 

 

Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás