Přerušení provozu mateřské školy

Dne 7.12.2018 rozhodla ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, o uzavření provozu mateřské školy ve dnech 27.12.,28.12.,31.12.2018 a 2.1.2019. Provoz bude opět zahájen 3.1.2019.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ):

Teplice – dětská skupina
subjekt sídlo telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
Teplice – zařízení pečující o děti
subjekt sídlo telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868

 

V Teplicích dne 7.12.2018, Bc. Simona Mrklasová
_______________________________________

*11.12.2018 Divadlo Rozmanitostí – Vánoční přání – cena 100,- Kč (pouze přihlášené děti)

—————————

*13.12.2018 Vánoční besídka od 16.00 hodin

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

 

 

Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás