Archive for the Category »Nezařazené «

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

(od 1.8. do 31.8.2020)

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Dne 3.3.2020 rozhodla ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, o uzavření provozu mateřské školy ve dnech 1.8.2020 do 31.8.2020. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2020.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, na veřejně přístupných místech MŠ a webových stránkách školy, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

Teplice – dětská skupina
subjekt sídlo telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice provoz ukončen
Dětská skupina BABYjump Jana koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
 Teplice – zařízení pečující o děti
subjekt sídlo telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868

 

V Teplicích dne 3.3.2020                                             Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

Category: Nezařazené  Comments off
Uplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec 2020 činí 544,- Kč k rukám vedoucí stravování. Uplata za měsíc červenec se hradí i v případě, že dítě nenavštěvuje mateřskou školu, neboť výše úplaty je rozpočítána na celý školní rok, tzn. 12 měsíců .

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc srpen je z důvodu uzavření od 1.8.do 31.8.2020 ve výši 0,- Kč .

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je na školní rok 20/21 stanovena od 1.9.2020 na výši 510,- Kč.

Category: Nezařazené  Comments off

Vážení rodiče,

z důvodu nepřítomnosti ředitelky MŠ v kanceláři MŠ, byla od 1.4.2020 jejím zastupováním v pedagogických věcech pověřena p.učitelka Nikola Zabadalová a od 1.8.2020 p.Knická Iva, v hospodářských věcech p.Václava Šlaisová. V případě potřeby se, prosím obracejte na ně, popř.si kdykoliv domluvte konzultaci s ředitelkou školy na emailové adrese ms.naspojce@atlas.cz.

Děkujeme za pochopení

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

Category: Nezařazené  Comments off

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

 

 

Category: Nezařazené  Comments off