Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny platné pro ZŠ a povinné předškoláky z MŠ, kteří mohou bez omluvy zákonného zástupce zůstat taktéž doma.

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019 MŠ v provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 – MŠ uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 – MŠ v provozu

Jarní prázdniny: 2. 3. až 8. 3. 2020 – MŠ v provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. MŠ v provozu

Read the rest of this entry »