Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ust. § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, přerušení provozu mateřské školy v termínu od 1.7.2019 do 28.7.2019. Provoz bude opět zahájen dne 29.7.2019.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města:

MŠ Jaselská 354, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-4.8.2019

MŠ J:V:Sládka – provoz otevřen od 1.7.-4.8.2019

MŠ Krteček, Okrajová 110, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-31.7.2019

MŠ Hlávkova 1454, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

MŠ Fr.Šrámka 2620, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

ZŠ a MŠ Koperníkova 2592, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

MŠ Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

MŠ J.Ressla 1697, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

MŠ Čtyřlístek , Zelená 2869, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

dále:

Teplice – dětská skupina:
subjekt místo poskytované služby telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
volná kapacita již naplněna
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana Koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
DS Polárka Pražská 3226, Teplice 737 118 636  Kapacita naplněna
Tree of Life Masarykova třída 2418/62, Teplice 725 911 932
Teplice – mateřská škola/zařízení pečující o děti:
subjekt místo poskytovaného vzdělání/služeb telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868
Mateřská škola U kočiček, z.s. Na Výsluní 84, Proboštov 602 258 150
Lesní mateřská škola Samorost, z.s. Panský les, Proboštov 777 989 026

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.