Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ust. § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, přerušení provozu mateřské školy v termínu od 1.7.2019 do 28.7.2019. Provoz bude opět zahájen dne 29.7.2019.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města:

MŠ Jaselská 354, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-4.8.2019

MŠ J:V:Sládka – provoz otevřen od 1.7.-4.8.2019

MŠ Krteček, Okrajová 110, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-31.7.2019

MŠ Hlávkova 1454, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

MŠ Fr.Šrámka 2620, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

ZŠ a MŠ Koperníkova 2592, Teplice- provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

MŠ Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

MŠ J.Ressla 1697, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-14.7.2019

MŠ Čtyřlístek , Zelená 2869, Teplice – provoz otevřen od 1.7.-28.7.2019

dále:

Teplice – dětská skupina:
subjekt místo poskytované služby telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
volná kapacita již naplněna
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana Koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
DS Polárka Pražská 3226, Teplice 737 118 636  Kapacita naplněna
Tree of Life Masarykova třída 2418/62, Teplice 725 911 932
Teplice – mateřská škola/zařízení pečující o děti:
subjekt místo poskytovaného vzdělání/služeb telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868
Mateřská škola U kočiček, z.s. Na Výsluní 84, Proboštov 602 258 150
Lesní mateřská škola Samorost, z.s. Panský les, Proboštov 777 989 026

 

Comments are closed.

Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás