Poučné představení s názvem offline hry

Offline hry 

Dne 17.3.2020 proběhne v MŠ poučné představení s názvem „Offline hry“, kdy děti budou seznámeny s tím, jak si kdysi hráli jejich rodiče, představení bude doprovázet zábavný, taneční program.

Cena za osobu je 50,-.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.