Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Prázdninový provoz – léto 2020

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Dne 3.3.2020 rozhodla ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, o uzavření provozu mateřské školy ve dnech 1.8.2020 do 31.8.2020. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2020.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, na veřejně přístupných místech MŠ a webových stránkách školy, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

Teplice – dětská skupina
subjekt sídlo telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
 

Teplice – zařízení pečující o děti

subjekt sídlo telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868

 

V Teplicích dne 3.3.2020                                             Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

                                                  

 

Comments are closed.