Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Upozornění k zamezení šíření onemocnění koronavirem

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. MŠMT vydalo pro školy a ŠZ podrobné doporučení dostupné na: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke- koronaviru.

Opatření při návratu z rizikových oblastí (severní Itálie apod… ) upozorňujeme , že v zájmu zamezení šíření onemocnění koronavirem doporučuje KHS Ústeckého kraje:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy koronavirem či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a NEMÁTE ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

  • zůstaňte doma po celou inkubační dobu, tj. 14 dní od příjezdu z oblasti
  • nákazy  a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi
  • často si myjte ruce (dezinfekční prostředky)
  • kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemiologického odboru KHS, které rozhodne o náležitých opatřeních včetně karantény (Teplice: 477 836 847, 477 755 760)
  • praktický lékař vám vystaví potvrzení o nařízení karantény
  • pokud se objeví příznaky (teploty, kašel, dušnost, kontaktujte infekční
    odd. Ústí nad Labem: 477 112 603

Děkujeme

Comments are closed.