Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Výběr stravného

 

Vážení rodiče,
Vzhledem k dané situaci umožňujeme zaslání plateb stravného za měsíc únor 2020 a úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 na účet školy.
Prosíme o řádné vyplnění příkazu k úhradě, aby nedocházelo k nedorozumění.

Jelikož nevíme, jak dlouho budou daná opatření a uzavření MŠ trvat, stanovujeme výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben na částku 0,-. Vzniklé přeplatky za uplatu za předškolní vzdělávání z minulého měsíce vám budou převedeny do měsíce následujícího. Částka za stravné za měsíc březen vám bude sdělena na tel. čísle MŠ 417539532 a můžete ji uhradit na účet školy ( viz níže) nejpozději do 15.4.2020.

Ti z vás, kteří neuhradili poplatky za měsíc březen ( viz výše), žádáme, aby tak učinili co nejdříve.

Platební údaje :

Číslo účtu školy :         714210237/0100

Částka :                          stravné 550,- Kč + 544,- Kč uplata za předškolní vzdělávání ( uplata se nevztahuje na povinné předškoláky)

Do poznámek uvést JMÉNO DÍTĚTE

Termín splatnosti:    v měsíci březen 20.03.2020

  •                                       v měsíci duben 15.4.2020

Prosíme o dodržení termínu splatnosti.
Děkujeme

Výběr stravného fyzicky

Termín platby stravného a výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce dětí stanoven v pracovních dnech od 12.3.2020 do 17.3.2020, v době od 6.00 do 14.30 hodin. 

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby dodrželi termín platby i v případě, že v současné době, z důvodu epidemie koronaviru, nedávají děti do mateřské školy. 

Děkujeme

Comments are closed.