Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka mateřské školy Bc. Simona Mrklasová, rozhodla, na základě rozhodnutí Rady města Teplice ze dne 16. 3. 2020 , s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice. 

Rada města dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání,

ad 1 o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice,

ad 2 o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386.

Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o děti, informujeme zákonného zástupce dítěte, který je zaměstnancem:

– bezpečnostních sborů,

– obecní policie,

– poskytovatelů zdravotních služeb,

– orgánů ochrany veřejného zdraví,

– příslušníkem ozbrojených sil

– a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření v návaznosti na dříve přijaté usnesení vlády č. 219, kterým vláda nařídila zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zákonné zástupce dětí vyjmenovaných zaměstnání.

Výčet zaměstnání zákonných zástupců se z účinností od 23. 3. 2020 rozšiřuje o zaměstnance:

– obcí zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

– krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

– a poskytovatelů sociálních služeb.
Nově se v souladu s Usnesením vlády ze dne 14. 4. 2020 č. 416 výčet zaměstnání zákonných zástupců rozšířil o zaměstnance:

– Úřadu práce ČR.

– a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

s účinností od 17. 4. 2020 se Usnesením vlády z téhož dne č. 422 výčet zaměstnání zákonných zástupců rozšířil o zaměstnance v orgánech:

– Finanční správy ČR,

Finančním analytickém úřadu.

Pro ORP Teplice jsou k dnešnímu dni určeny:

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice pro děti od 3 do 6 let
Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice pro děti od 3 do 6 let – od 11.5.2020 z této povinnosti bude vyčleněna a nadále tuto službu bude zajišťovat pouze Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 pro děti od 7 do 10 let

Comments are closed.