Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Zápis do ZŠ a šetření v PPP

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K ZÁPISU DO ZŠ

Vážení rodiče, jak již informovala vláda, zápisy letos proběhnou v řádném termínu, ale bez přítomnosti dětí. Nebylo však zatím veřejně upřesněno, jak postupovat při žádosti o odklad školní docházky, pokud pedagogicko-psychologické poradny nebudou moci delší dobu vyšetřovat. Jak jsme ověřili na MŠMT, DOPORUČENÍ K ODKLADU OD PORADNY NENÍ NUTNÉ DOLOŽIT DO KONCE KVĚTNA JAKO KAŽDÝ ROK, ALE AŽ DO 31. SRPNA. Prosíme tedy o trpělivost, všechny děti žádající o posouzení školní zralosti budou vyšetřeny, jen část z nich v pozdějším termínu. U zápisu prosím sdělte informaci, že na vyšetření či na zprávu z něj ještě čekáte, ředitelé ZŠ budou s tímto srozuměni.

Děkujeme

Bližší informace k zápisu do ZŠ Plynárenská viz stránka Zapis do ZŠ v seznamu stránek v levém sloupci 

Comments are closed.