Kontakty
Mateřská škola Na spojce 274 Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšar
IČ: 68288620
Najdete nás

Co nás čeká – akce MŠ

ORGANIZACE AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Termíny akcí budou rodičům průběžně upřesněny na nástěnce v šatně

ZÁŘÍ

–          Zahájení školního roku 2017/2018

–          Nástup nových dětí do MŠ

–          Třídní schůzka  5.9.2017 od 16.00 hodin

–          Divadelní představení v MŠ

–          návštěva knihovny 27.9.2017

ŘÍJEN

–          Fotografování dětí

–          Návštěva knihovny v Proseticích  – předškoláci

–          Divadelní představení v MŠ

 

LISTOPAD

–          Halloween v MŠ –  odpolední setkání s rodiči –  společné vyráběni skřítků „Podzimníčků“, lampionový průvod kolem MŠ, ukládání broučků ke spánku na školní zahradě

–          Návštěva knihovny v Proseticích  – předškoláci

 

PROSINEC

–           Mikulášský turnaj v ZŠ Prosetice  – předškoláci

–           „Teplická Vánočka“

–          „Mikulášská nadílka v MŠ“ 5.12.2017 od 9.00 hodin

–          Divadelní představení v MŠ

–          Odpolední setkání s rodiči – „Vánoční besídka s vánoční nadílkou“

–          Návštěva knihovny Prosetice – předškoláci

 

LEDEN

–           Divadelní představení v MŠ

–           Návštěva knihovny –  pouze předškoláci

ÚNOR

–          Návštěva knihovny  – předškoláci

–          Masopustní karneval

–           Teplická „Mateřinka“- vystoupení dětí  v Krušnohorském divadle

–          Divadelní představení v MŠ

BŘEZEN 

–          Jarní fotografování dětí

–          Divadelní vystoupení v MŠ

–           Knihovna Teplice – pouze předškoláci

–           Vyšetření zraku „Lví očko“

 

DUBEN

–          „Noc s Andersenem“ – zapojení do celosvětového projektu

–           Divadelní představení v MŠ

–           Fotografování-společné foto tříd

–           Knihovna Teplice  – předškoláci

–            Divadlo v MŠ

–          „Čarodějnický rej“  – odpoledne s rodiči na zahradě MŠ

 

KVĚTEN

–          divadel.představení

–           Návštěva dopravního hřiště

–          Dopraváček – soutěž mezi MŠ na dopr. hřišti

–          Koncert v ZUŠ Teplice pro předškoláky a starší děti

–          Kouzelnické představení  v MŠ

ČERVEN

–          Děti slaví svátek – Den dětí v MŠ

–          Návštěva dopravního hřiště

–          Den s policií -15.6.2017

–          Výlet do Zámeckého parku- krmení veverek, návštěva opiček*

–          Výlet na Doubravku *

–          Návštěva lesní obory Mstišov*

–          „Pasování předškoláků“  slavnostní rozloučení s předškoláky

–          INDIÁNSKÁ NOC – poslední spaníčko v MŠ  –  předškoláci

–          EKO projekt v Krupce

–          Rozloučení se školním rokem

*Akce konané v závislosti na počasí

Poznámky:

V průběhu roku návštěvy MUZEA v Teplicích

Zapojení do aktuálních výtvarných soutěží

Spolupráce s NsP v Teplicích rehab.oddělení – výzdoba lůžkové části dlouhodobě nemocných dětskými pracemi

Spolupráce se ZŠ ul.Plynárenská

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Teplice

Spolupráce se Speciálně-pedagogickým centrem Teplice

Spolupráce se Salesiánským centrem Teplice

Spolupráce s Regionální knihovnou Teplice a knihovnou Prosetice

Školní výlety a exkurze dle plánu tříd