Author Archive

Pasování předškoláčků a poslední spaní ve školce

Dne 18.6. 2021 se uskuteční pasování předškoláků a spaní ve školce.

Budeme se těšit na naše předškoláky a jejich nejbližší, se kterými se sejdeme na zahradě mateřské školy v 18:00 hod., s sebou si nezapomeňte vzít především dobrou náladu, něco na opékání (buřt/klobása, špekáček, aj.) a k tomu pečivo k přikusování, po dobu opékání za své děti zodpovídají rodiče.

Děti, které budou ve školce spát si přinesou druhou večeři a snídani (např. toast + vánočka/bábovka, apod.). Tyto děti si rodiče vyzvednou v sobotu, 19.6. 2021 nejpozději do 8:30 hod.

Připravte se na bohatý program – pouštění balónků, opékání buřtů, soutěže, diskotéka aj.

Jste srdečně zváni.

Vláčkem na Doubravku

Dne 11.6. 2021 (pátek) se třída motýlků, broučků, berušek i včeliček vydá na výlet turistickým vláčkem na hrad „Doubravka“.

Cena za osobu činí 100,- Kč.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620