Informace pro rodiče žáků uzavřených ZŠ

Z důvodu plošného uzavření základních škol, byly rozhodnutím hejtmana kraje, stanoveny určené školy pro umístění dětí z uzavřených škol zaměstnancům potřebných profesí ( viz níže )

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje byly vybrány školy k zajištění péče o děti od 3 do 10 let

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 byly určeny školy nebo školská zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. 

Na území obce s rozšířenou působností Teplice jsou to školy:

  • Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výuky Maxe Švabinského v Teplicích a
  • Sportovní základní škola Antonína Sochora v Duchcově. 

Vláda ČR nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.
Category: Nezařazené
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.