Upozornění pro rodiče – COVID v MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, že z důvodu ukončení karantény zaměstnanců MŠ, bude opět od pondělí 16.11.2020 obnoven provoz všech tříd MŠ.

13.11.2020 Bc. Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

************************************

Vážení rodiče ,

Vzhledem k tomu, že je jedna p.učitelka pozitivní na Covid -19 a na pokyn KHS byly od 4.11.2020 v souvislosti s tím umístěny do karantény další dvě paní učitelky a jedna uklízečka, omezujme provoz školy ze čtyř tříd na třídy dvě. Děti budou od 5.11.2020 přijímány a vydávány rodičům na 1.pavilonu školy u třídy „Motýlků“ a „Berušek“. 2.pavilon zůstane uzavřen. 

Nadále vás žádáme vás, proto, abyste věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí. V případě, že se zhorší zdravotní stav některého z dětí docházejících do naší MŠ, kontaktujte svého dětského lékaře.

Prosíme, abyste opět, v dané situaci, zvážili nutnost docházky dětí do MŠ.

Děkujeme za pochopení

***********************************************************************

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Na spojce 274, 415 01 Teplice, tel, fax: 417 539 532, e-mail: ms.naspojce@atlas.cz, www.msnaspojce.cz

Č. j.: MŠNS 221/2020

Teplice 4. 11.2020

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Mateřské školy, Na Spojce 274, Teplice dle ust. § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů takto

rozhodla:

Provoz Mateřské školy, Na Spojce 274, Teplice se ze závažného důvodu, spočívajícím v mimořádném opatření při epidemii v přímé souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a po projednání se zřizovatelem, omezit ze čtyř tříd mateřské školy na dvě třídy a to ode dne 5. listopadu 2020 do dne 13. listopadu 2020. V provozu zůstávají 1.třída „Motýlci“ a 3.třída „Berušky“.

Bc.Simona Mrklasová

ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice

Category: Nezařazené
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.