Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole – měsíc duben

Na základě Mimořádného opatření MZDR č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021, kdy se zakazuje osobní přítomnost dětí napředškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí, stanovuje ředitelka mateřské školy, pro děti se zákazem přítomnosti v MŠ, úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc duben ve výši 0,-Kč.

Žádáme zákonné zástupce těchto dětí, aby tento měsíc nezasílali žádný poplatek na účet školy.

Děkujeme

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620