Testování od 26.4.21

Vážení rodiče,

od 26.4.21 začíná testování novým tipem antigenních testů (viz odkaz na video návod níže). Do vyčerpání zásob budeme využívat i testy současné. Ostatní náležitosti testování zůstávají beze změn.

Vzhledem k tomu, že nové testy jsou časově náročnější, počítejte, prosím s větší časovou rezervou.

Testování nadále provádí zákonný zástupce dítěte za dohledu učitelky.

Možností je i testování ve zdravotnickém zařízení a doložení potvrzení o výsledku testování, které nesmí být starší 48 hodin.

Nadále zůstává docházka pouze dětí s povinným předškolním vzděláváním.

https://www.goodtest.cz/videonavod

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620