Ukončení karantény

Vážení rodiče,

po dohodě s KHS je od 26.5.21 umožněno obnovení provozu, po vyhlášené karanténě, 2.a 4.třídy.

Děti, které byly v karanténě se budou při nástupu prokazovat dokladem (sms, email apod) o negativním výsledku testu, který na základě doporučení KHS absolvovaly. Děti, které měly test pozitivní, dodrží délku karantény stanovenou KHS a poté mohou nastoupit zpět do MŠ.

Upozorňujeme, že do MŠ mohou pouze děti bez jakýchkoliv respiračních příznaků ( rýma, kašel apod.).

Děkujeme

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620