Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620

Provoz MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o současně platných opatřeních při nástupu dětí do mateřské školy:

Nadále platí ochranné opatření MZd ze dne 9. 7. 2021 k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňují zvláštní pravidla:

 – v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili:

pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

-na děti, které dovršily 6 let věku,  se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

POVINNOST TESTOVÁNÍ  od 1.9.2021

– od 1. 9. 2021 se povinnost testovat děti ve školách na děti, vzdělávající se v mateřských školách, nevztahuje.

OCHRANNÉ POMŮCKY ÚST od 1.9.2021

-pro osoby, s výjimkou dětí do 6ti let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (repirátor, nano rouška), dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen jedné osoby.

Rozdělení dětí do tříd od 1.9.2021

– po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021  uvolněny prostory jedné třídy naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. O případném spojování našich dětí z tohoto důvodu budeme včas informovat.

– od 23.8.2021 je informace o jmenovitém rozdělení dětí na třídy k dispozici u paní hospodářky (417539532) a od 1.9.2021 na dveřích třídních šaten, Dodržujte , prosím, pokyn doprovodu dítěte pouze v jedné osobě. 

Děkujeme za pochopení

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620