Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620

Rozdělení dětí z 3.třídy „BERUŠKY“

Od 1.9.2021 po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021 uvolněny prostory  3.třídy  „BERUŠKY“ naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. Z tohoto důvodu budou děti ze 3. třídy „Berušky“ následovně rozděleny:

Povinní předškoláci ze 3.třídy (děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016) budou docházet na 4.třídu „VČELIČKY“

Děti mladší ze 3.třídy „BERUŠEK“(narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017) zůstávají na své třídě „BERUŠEK“

Děkujeme za pochopení

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620