Učíme se se školkou – motýlci

Další nabídky k procvičování :

https://www.facebook.com/ppporadna.cz/

Materiály k distanční výuce:

https://zabav-deti.cz/clanek/bobyho-skola-online-skola-311

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620