Vážení rodiče,

s nástupem dětí do mateřské školy nastává zvýšená nemocnost.
Nárůst nemocnosti mezi dětmi přibývá už od poloviny září a
kromě akutních respiračních infekcí se vyskytují i infekční nemocí přenášená vzduchem.
V poslední době přibývá i dětí s úrazem, kdy je končetina fixovaná v sádrové dlaze.

Z těchto důvodů přijímá mateřská škola opatření v docházce dětí do MŠ, které vykazují známky „drobného“ onemocnění.

Vše je stručně a srozumitelně shrnuto v následujích informacích: