Rozdělení tříd, pedagogický a provozní tým:

 

1. třída „M O T Ý L C I“  25 dětí

p. učitelka:  Krňáková Pavla, Vacková Jarmila

 

2. třída „BROUČCI“ 25 dětí

 p. učitelky:  Chabrová Stanislava, Zupková Michaela

 

 

 

3. třída „B E R U Š K Y“ 25 dětí

p.učitelka: Suchá Jana, Kadavá Lucie

 

4. třída  „V Č E L I Č K Y“ 25 dětí

ředitelka MŠ: Bc. Mrklasová Simona

p. učitelka: Zabadalová Nikola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práce dětí:viz fotogalerie

 

Všechny třídy jsou věkově smíšené.

 

Provozní personál:

Vedoucí šk. jídelny: Šlaisová Václava,Hrubá Zdeňka (občasný zástup)

Kuchařka: Nikolovová Nikola, Čermáková Veronika

Uklízečky: Paulová Renata, Klímová Erika