Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Třídy

Rozdělení tříd:

 

1. třída „M O T Ý L C I“  24 dětí

 

2. třída „BROUČCI“ 24 dětí

 

 

 

3. třída „B E R U Š K Y“ 24 dětí

 

4. třída  „V Č E L I Č K Y“ 24 dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práce dětí:viz fotogalerie