Úplata za předškolní vzdělávání

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách s účinností od 10.5.2021 se otevírají mateřské školy pro všechny děti . Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen 2021 je tudíž opět stanovena na částku 510,- Kč splatná k 15.5.2021.

Výše úplaty za měsíc březen 2021, která byla z důvodu uzavření MŠ vyčíslena na částku 177,- Kč  a některými rodiči uhrazena k 15.3.2021, bude, z důvodu prodloužení uzavření MŠ v daném měsíci, odečtena z úplaty za měsíc květen 2021.

____________________________________________________________________________

 Na základě Mimořádného opatření MZDR č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021, kdy se zakazuje osobní přítomnost dětí napředškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí, stanovuje ředitelka mateřské školy, pro děti se zákazem přítomnosti v MŠ, úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc duben ve výši 0,-Kč.

Žádáme rodiče, aby tento měsíc nezasílali na účet žádné platby.

Děkujeme

Výše úplaty za měsíc březen 2021 je z důvodu uzavření MŠ snížena na částku 177,- Kč (planovanych 8 dni provozu od 21.3.do 31.3.) splatná k 15.3.2021. V případě prodloužení uzavření bude částka odečtena z následujícího měsíce. Děkujeme za pochopeni.

Z důvodu pandemie je možné využívat úhrady, jak uplaty, tak stráveného, na účet mateřské školy vždy v daném termínu od 10.-14.dne daného měsíce.

Skutečnou výši platby zjistíte na tel.čísle 417539532 po dohodě s vedouci stravování.

Účet školy KB : 714 210 237/0100.

Do poznámky prijemce uvádějte,prosim, jméno a příjmení dítěte.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2020/21:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je na školní rok 20/21 stanovena od 1.9.2020 na výši 510,- Kč. Úplata se hradí i v případě, že dítě daný měsíc nenavštěvuje mateřskou školu, neboť výše úplaty je rozpočítána na celý školní rok, tzn. 12 měsíců .

Z důvodu pandemie je možné využívat úhrady, jak uplaty, tak stráveného, na účet mateřské školy vždy v daném termínu od 10.-14.dne daného měsíce.

Skutečnou výši platby zjistíte na tel.čísle 417539532 po dohodě s vedouci stravování.

Účet školy KB : 714 210 237/0100.

Do poznámky prijemce uvádějte,prosim, jméno a příjmení dítěte.

Prosime , dodržujte dané termíny.

Děkujeme

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620