Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2022/23:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je na školní rok 22/23 stanovena od 1.9.2022 na výši 604,- Kč.

Úplata se hradí i v případě, že dítě daný měsíc nenavštěvuje mateřskou školu, neboť výše úplaty je rozpočítána na celý školní rok, tzn. 12 měsíců .

Úplatu nehradí pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s OŠD.  

Je možné využívat úhrady, jak úplaty, tak stravného, na účet mateřské školy vždy v daném termínu od 10.-14.dne daného měsíce. V jiném, než tomto termínu, je nutné uhradil poolatky v hotovosti v kanceláři školy.

Skutečnou výši platby zjistíte na tel.čísle 417539532 po dohodě s vedouci stravování.

Účet školy KB : 714 210 237/0100. Do poznámky prijemce uvádějte,prosim, jméno a příjmení DÍTĚTE

Prosime , dodržujte dané termíny.

Děkujeme

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620