Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2021/22:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je na školní rok 21/22 stanovena od 1.9.2021 na výši 516,- Kč. Úplata se hradí i v případě, že dítě daný měsíc nenavštěvuje mateřskou školu, neboť výše úplaty je rozpočítána na celý školní rok, tzn. 12 měsíců . Úplatu nehradí pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s OŠD.

Z důvodu pandemie je možné využívat úhrady, jak uplaty, tak stráveného, na účet mateřské školy vždy v daném termínu od 10.-14.dne daného měsíce.

Skutečnou výši platby zjistíte na tel.čísle 417539532 po dohodě s vedouci stravování.

Účet školy KB : 714 210 237/0100.

Do poznámky prijemce uvádějte,prosim, jméno a příjmení dítěte.

Prosime , dodržujte dané termíny.

Děkujeme