O nás

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola byla otevřena v roce 1987 a 1. ledna 1993 vstoupila do právní subjektivity a její součástí je i školní jídelna. Zřizovatelem je Statutární město Teplice.

Mateřská škola je panelového typu, čtyř třídní a leží v okrajové lokalitě města Teplic s celkovou maximální kapacitou 100 dětí.  Od září 2003 do října 2009 byly z důvodu poklesu docházejících dětí do mateřské školy v provozu pouze tři třídy. V říjnu 2009 z důvodu nárůstu žádostí o umístění dětí do MŠ byla kapacita školy opět naplněna a v provozu jsou opět všechny čtyři třídy mateřské školy.  Podobná situace nastala i ve školním roce 2016/2017, kdy opět došlo k poklesu docházejících dětí a třetí třída byla naplněna pouze do necelých 2/3 a působila zde pouze jedna p.učitelka. Ve školním roce 2017/2018 je opět třída v plném provozu. V současné době – šk.rok 2018/19- je naplněnost tříd pouze do povoleného počtu 24 dětí na třídě z důvodu opětovného poklesu dětí. Děti jsou děleny na každém pavilonu na dolních třídách děti mladší (2-3, 3-4 roky) a na horních třídách děti starší ( 4-5, 5-6, 6-7 let).

Součástí MŠ jsou tři budovy. Ve dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy. Jedna třída má k dispozici vždy celé patro. Na třídy v přízemí pavilonu navazují venkovní terasy. Třídy jsou částečně heterogenní a naplňují se do zřizovatelem povolené výjimky 25 dětí. Třetí budova je hospodářská- kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, sborovna a příslušné skladovací prostory. Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké.

Za vstřícné pomoci zřizovatele a finančních prostředků prochází odroku 2010 naše mateřská škola postupnými rozsáhlými vnitřními úpravami – rekonstrukce oken, podlahových krytin, krytů topných těles, koupelen a celého vodovodního řádu, školní kuchyně, školní zahrady. V roce 2014 za přispění zřizovatele došlo k zateplení a obnově fasády školy, která byla, vlivem stáří, ve velmi špatném stavu a vytvářela nebezpečné a voděpropustné  pukliny. Snažíme se vytvořit podmínky pro kvalitní odbornou péči.

Budovu obklopuje členitá zahrada, jejíž součástí jsou čtyři pískoviště, kolotoč, houpačky. V nedávné době byl prostor doplněn o nové hrací komponenty jako jsou průlezka „Housenka“ a „Hrošík“, domeček se skluzavkou, pružinová houpadla a houpačka, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, pohybové dovednosti, obratnost a jiné schopnosti dětí. Školní zahradu využíváme při pobytu venku v největší míře, jelikož okolí mateřské školy je k vycházkám méně podnětné, ne zcela bezpečné, s rozsáhlou sítí silniční dopravy, zastavěností panelových domů a velmi nízkou rozsáhlostí volně přístupné zeleně. V současné době plánujeme doplnit školní zahradu o další herní komponent „šplhací stěnu“. Vzhledem k tomu že se stáří a povětrnostní podmínky podepsaly na chodnících a oplocení školní zahrady, budeme usilovat o jejich renovaci.

V přímé blízkosti mateřské školy bylo vybudováno rozsáhlé dopravní hřiště, které v průběhu roku s dětmi hojně využíváme k realizaci témat dopravní výchovy a nově též projektu teplický dopraváček „SEMAFOREK“. Dále máme možnost návštěv botanické zahrady, planetária, plavecké haly, hasičské zbrojnice a dalších jiných institucí, které se nacházejí v nedaleké blízkosti mateřské školy. Úzce spolupracujeme se ZŠ Plynárenská, kam naše děti odcházejí. Ke spolupráci též oslovujeme i rodiče, zřizovatele a záchranné složky.

Naše mateřská škola disponuje na každé třídě počítači a tablety s výukovými programy pro děti předškolního věku a tak mají i děti ze sociálně znevýhodněných rodin možnost seznámit se s prací na PC a procvičovat své znalosti, schopnosti a děti s odlišným mateřským jazykem i jazyk český.

Pro interní potřeby, z důvodu citové sounáležitosti dětí se školou a v návaznosti na školní vzdělávací program školy používáme neoficiální název „Mateřská škola Brouček“.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.