O nás

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola byla otevřena v roce 1987 a 1. ledna 1993 vstoupila do právní subjektivity a její součástí je i školní jídelna. Zřizovatelem je Statutární město Teplice.

Mateřská škola je panelového typu, čtyř třídní a leží v okrajové lokalitě města Teplic s celkovou maximální kapacitou 100 dětí.  Od září 2003 do října 2009 byly z důvodu poklesu docházejících dětí do mateřské školy v provozu pouze tři třídy. V říjnu 2009 z důvodu nárůstu žádostí o umístění dětí do MŠ byla kapacita školy opět naplněna a v provozu jsou opět všechny čtyři třídy mateřské školy.  Podobná situace nastala i ve školním roce 2016/2017, kdy opět došlo k poklesu docházejících dětí a třetí třída byla naplněna pouze do necelých 2/3 a působila zde pouze jedna p.učitelka. Ve školním roce 2017/2018 je opět třída v plném provozu. V současné době – šk.rok 2018/19- je naplněnost tříd pouze do povoleného počtu 24 dětí na třídě z důvodu opětovného poklesu dětí. Děti jsou děleny na každém pavilonu na dolních třídách děti mladší (2-3, 3-4 roky) a na horních třídách děti starší ( 4-5, 5-6, 6-7 let).

Součástí MŠ jsou tři budovy. Ve dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy. Jedna třída má k dispozici vždy celé patro. Na třídy v přízemí pavilonu navazují venkovní terasy. Třídy jsou částečně heterogenní a naplňují se do zřizovatelem povolené výjimky 25 dětí. Třetí budova je hospodářská- kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, sborovna a příslušné skladovací prostory. Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké.

Za vstřícné pomoci zřizovatele a finančních prostředků prochází odroku 2010 naše mateřská škola postupnými rozsáhlými vnitřními úpravami – rekonstrukce oken, podlahových krytin, krytů topných těles, koupelen a celého vodovodního řádu, školní kuchyně, školní zahrady. V roce 2014 za přispění zřizovatele došlo k zateplení a obnově fasády školy, která byla, vlivem stáří, ve velmi špatném stavu a vytvářela nebezpečné a voděpropustné  pukliny. Snažíme se vytvořit podmínky pro kvalitní odbornou péči.

Budovu obklopuje členitá zahrada, jejíž součástí jsou čtyři pískoviště, kolotoč, houpačky. V nedávné době byl prostor doplněn o nové hrací komponenty jako jsou průlezka „Housenka“ a „Hrošík“, domeček se skluzavkou, pružinová houpadla a houpačka, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, pohybové dovednosti, obratnost a jiné schopnosti dětí. Školní zahradu využíváme při pobytu venku v největší míře, jelikož okolí mateřské školy je k vycházkám méně podnětné, ne zcela bezpečné, s rozsáhlou sítí silniční dopravy, zastavěností panelových domů a velmi nízkou rozsáhlostí volně přístupné zeleně. V současné době plánujeme doplnit školní zahradu o další herní komponent „šplhací stěnu“. Vzhledem k tomu že se stáří a povětrnostní podmínky podepsaly na chodnících a oplocení školní zahrady, budeme usilovat o jejich renovaci.

V přímé blízkosti mateřské školy bylo vybudováno rozsáhlé dopravní hřiště, které v průběhu roku s dětmi hojně využíváme k realizaci témat dopravní výchovy a nově též projektu teplický dopraváček „SEMAFOREK“. Dále máme možnost návštěv botanické zahrady, planetária, plavecké haly, hasičské zbrojnice a dalších jiných institucí, které se nacházejí v nedaleké blízkosti mateřské školy. Úzce spolupracujeme se ZŠ Plynárenská, kam naše děti odcházejí. Ke spolupráci též oslovujeme i rodiče, zřizovatele a záchranné složky.

Naše mateřská škola disponuje na každé třídě počítači a tablety s výukovými programy pro děti předškolního věku a tak mají i děti ze sociálně znevýhodněných rodin možnost seznámit se s prací na PC a procvičovat své znalosti, schopnosti a děti s odlišným mateřským jazykem i jazyk český.

Pro interní potřeby, z důvodu citové sounáležitosti dětí se školou a v návaznosti na školní vzdělávací program školy používáme neoficiální název „Mateřská škola Brouček“.