Školní jídelna

NOVÉ LIMITY STRAVNÉHO OD 1.9.2021

Na základě vyhlášky číslo 272 ze dne 14.7.2021, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jsme byli nuceni od 1.9.2021 zvýšit limity potravin u strávníků věkových skupin 2- 6 let a strávníků věkové skupiny 7-11 let (v MŠ se jedná o děti s OŠD).

strávníci 2-6 let : doposud cena stravného       cena stravného od 1.9.21 přesnídávka:                   7,-                                                     8,-

oběd:                               17,-                                                   18,-

svačina:                            6,-                                                      8,- _____________________________________________________________________ celodenní str.celkem    30,-                                                    34,-

strávníci 7 let :   doposud cena stravného         cena stravného od 1.9.21 přesnídávka:                    8,-                                                      9,-

oběd:                                18,-                                                    20,-

svačina:                             6,-                                                     8,- _____________________________________________________________________ celodenní str.celkem     32,-                                                     37,-

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.