Školní jídelna

Aktuální informace 1. 3. 2021

Vážení rodiče,v měsíci březnu je provoz mateřské školy přerušen od 1. do 21. 3. 2021 (případné změny zde budou zveřejněny na stránkách školy). Úplata za předškolní vzdělávání za tento měsíc bude stanovena  poměrnou částí pouze za dny, kdy bude škola v provozu.

Provoz školní jídelny bude z  technicko – organizačních důvodů po dobu uzavření MŠ přerušen.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620