Školní jídelna

NOVÉ LIMITY STRAVNÉHO OD 1.9.2022

Vzhledem nestálému nárůstu ceny potravin, je naše organizace nucena od 1.9.2022 zvýšit ceny stravného následovně:

Věk strávníků :    Druh stravy:        Cena:

Strávníci do 6 let -Přesnídávka- 9,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Přesnídávka – 10,- Kč

Strávníci do 6 let- Svačina odpolední- 8,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Svačina odpolední – 8,- Kč

Strávníci do 6 let-Oběd- 23,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Oběd- 24,- Kč 

INFORMACE – ALERGENY

Dle evropské legislativy nařízení 1169/20111/Ev, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsme povinni od 13. 12. 2014 uvádět přítomnost alergenů v uvařených pokrmech.

To znamená, že na jídelním lístku budou alergeny vyznačovány čísly a seznam alergenů bude vyvěšen na nástěnce ŠJ a také zveřejněn na internetu.

Rodičům, zájemcům o tuto problematiku poskytne informace vedoucí ŠJ p.Šlaisová.

Upozorňujeme, že se jedná o opatření víceméně administrativního charakteru, které v žádném případě nezasahuje do kvality, složení a obsahu pokrmů.