Školní jídelna

NOVÉ LIMITY STRAVNÉHO OD 1.9.2022

Vzhledem nestálému nárůstu ceny potravin, je naše organizace nucena od 1.9.2022 zvýšit ceny stravného následovně:

Věk strávníků :    Druh stravy:        Cena:

Strávníci do 6 let -Přesnídávka- 9,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Přesnídávka – 10,- Kč

Strávníci do 6 let- Svačina odpolední- 8,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Svačina odpolední – 8,- Kč

Strávníci do 6 let-Oběd- 23,- Kč

Strávníci 7 (OŠD)-Oběd- 24,- Kč 

Děkujeme za pochopení…..      12.6.2022

Mrklasova Simona, ředitelka školy

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620