Poradna pro rodiče – kam se mohu obrátit

Kam se mohu obrátit :

Provoz psychiatrické ordinace:

MUDr. Albína Zajoncová
Adresa: Vrchlického 690/18
41501 Teplice
Telefon: +420 417 519 591

Ordinace klinického psychologa:

PhDr. Vojtěch Hadraba
Adresa: U Nových lázní 1591/14
41501 Teplice
Telefon: +420 417 577 397,417 550 715 

Ordinace klinického psychologa:

Mgr. Bouček Miloš

Adresa: nám. Svobody 42/5,41501, Teplice

Email: milos.boucek@volny.cz

Telefon: 417534258

Klinická logopedie:

Teplice

Klinická logopedie – Mgr. Helena Kapaňová

Vrchlického 9
Teplice 41501
 +420 417 534 158
 +420 776 123 712
 Mgr. Helena Kapaňová   +420 417 534 158

Klinická logopedie – Mgr. Irena Rážová

Kollárova 11
Teplice 415 01
 +420 736 629 582
 Mgr. Irena Rážová

Klinická logopedie Sadové lázně

Rooseveltova 272
Teplice 415 01
 417 977 714
 Mgr. Elsa Císařová   417 977 714

Klinické logopedie – Mgr. Irena Rážová

Kollárova 11
Teplice 415 01
 +420 736 629 582
 Mgr. Irena Rážová  +420 736 629 582

Mgr. Dagmar Pleyerová

Masarykova třída 460/11
Teplice 415 01
 773 723 882

www 
 Mgr. Dagmar Pleyerová

Klinická logopedie:

PaedDr. Jana Rodová, Speciální pedagog, Vedoucí PPP

Adresa: Lipová 651/9, 415 01 Teplice

Telefon: 417 533 669, 602 552 976

Klinická logopedie:

Mgr. Lenka Srpová, SPC Teplice

Adresa: Trnovanská 13331, 415 01 Teplice

Telefon:417 576 700

Pedagogicko–psychologická poradna

Adresa: Lípová 651/9
415 01 Teplice

Telefon: 417 533 669, 417 535 248, 602 552 976

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620