Provoz MŠ

Provoz MŠ

Pondělí – pátek : 6.00 – 16.00 hodin

Placení stravného: 6.00 – 14.30 hodin v daném termínu, nebo po telefonické dohodě

!!! Od 8.00 do 12.00 hodin jsou prostory k třídám MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů uzamčeny !!!

 

Přijímání dětí:

Děti přijímáme od 6.00 do 7.00 hodin vždy na jedné z příslušných tříd každého pavilonu. Od 7.00 hodin jsou v provozu všechny třídy. Děti přijímáme na třídy do 8.00 hodin, poté budou prostory k třídám  MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů uzavřeny a pozdější neohlášené příchody nebudou akceptovány. Ohlášené pozdější příchody (po dohodě s učitelkou na třídě) budou po 8.00 hodin přijímány u vchodu vedoucí stravování p.Šlaisovou.

 

Vyzvedávání dětí:

v poledních hodinách po obědě dětí: od 12.00- 12.30 hodin

-v odpoledních hodinách: od 14.15 – 16.00 hodin

dále pak dle potřeby po předběžné dohodě s p.učitelkou na třídě

Včasné vyzvedávání dětí prospívá nejen psychickému vývoji  a citové pohodě vašeho dítěte, ale  především chvíle strávené se svými dětmi jsou nenahraditelnou složkou dalšího rozvoje vzájemných citových vazeb mezi rodičem a dítětem.

Děkujeme.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620