Zápis do MŠ 2022/2023

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2022 ke stažení ZDE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 1

Výsledky správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 s nástupem od 1.9.2022:

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k    1.9.202

                Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

                                         přijat/a

                                      nepřijat/a

                                        přijat/a

                                        přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                       přijat/a

                                        přijat/a

                                      přijat/a

Zastavení správního řízení ve věci Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.202:

Seznam uchazečů:

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

                                          zastaveno

Datum zveřejnění: 3.6.202                     

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

   
 
Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620