Dokumenty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

„BROUČCI“

přepracovaná verze platná od školního roku 2022/2023  do dalšího přepracování

-je veřejný dokument, který je k nahlédnutí na každé třídě u p.učitelky, případně u ředitelky MŠ

       

 Školní řád MŠ:

školní řád 2021-22

       

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620