Projekty

1.Škola hrou

2.Celé Česko čte dětem

Pravidelné denní 20 minutové předčítání dětem při odpočinku má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme
slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným
záchytným bodem.
U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou
nemocné či postižené. Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině
magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého
kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání
v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě
stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.

3.Babička a dědeček do školky

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými návštěvami „čtecích babiček“ přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti čím dál více vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. 

4.Digitalizujeme

5.TEPLICKÝ DOPRAVÁČEK

Účelem tohoto projektu je podpora prevence rizikového chování dětí a obeznámení co nejširší skupiny dětí předškolního věku se základními vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. Proto se snažíme k dané problematice využít vhodných metod a forem práce a dětem tuto problematiku co nejvíce přiblížit v reálném prostředí, které nám nabízí teplické dopravní hřiště. Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici. Z hlediska prevence dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí-účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec. Dopravní výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu a prolíná řadou činností. Všechny získané teoretické znalosti je třeba s dětmi ověřit na praktických ukázkách a příkladech a to přímo na dopravním hřišti. Chtěli bychom tímto projektem oslovit rizikové skupiny dětí  a  nenásilnou formou zapojit i ostatní teplické mateřské školy a porovnat vždy jedenkrát do roka hravou formou znalosti předškolních dětí v oblasti dopravní výchovy.

Dítě si v tomto věku začíná uvědomovat svět kolem sebe, rozeznává předměty, situace, začíná si uvědomovat nebezpečí. Je potřeba ho správně vést, naučit ho opatrnosti, seznámit se základními pravidly. Kdykoli jdete s dítětem ven, snažte se mu vysvětlovat zásady správného chování v dopravním prostředí, zejména zásady bezpečného přecházení vozovky, které lze shrnou do následujících bodů: “zastav se, rozhlédni se, poslouchej a rychle přejdi”.

“Učte své děti

Najděte si čas a zkoušejte trénovat bezpečné přecházení vozovky na klidné silnici bez hustého provozu; v tomto věku nenechte dítě přecházet vozovku samotné.

Jděte svému dítěti v chování v dopravním prostředí příkladem – dodržujte dopravní předpisy, přecházejte na bezpečném místě, a to i tehdy, pokud pospícháte – uvědomte si, že dítě vás bere jako autoritu, proto vaše chování může být vzorem pro jeho další chování.

V automobilu

I v tomto věku používejte při převážení dítěte v automobilu schválený dětský zádržný systém. Nejlépe je použít kompaktní anatomickou sedačku s vlastními bezpečnostními pásy. Pás nesmí být veden pod pažemi nebo přes břicho. Ukotvení sedačky systémem ISOFIX je výhodou.  Nikdy nedovolte dítěti stát za jízdy mezi předními sedadly, nebo klečet na zadním sedadle zády ke směru jízdy! Případné brzdění může mít za následek vymrštění dítěte proti čelnímu sklu vozidla, které velice často končí pro dítě fatálními následky.

Pozor také například při couvání, dítě v tomto věku přes zadní okno vůbec nemusíte vidět. Nastupujte a vystupujte vždy na straně chodníku nebo krajnice. Nemůže tak dojít ke sražení projíždějícím vozidlem.

Při chůzi

Také při chůzi po chodníku je dítě vedeno na straně odvrácené od silnice, zajistíme tak bezpečnější pocit dítěte před projíždějícími vozidly a současně kontrolu před nečekaným vběhnutím dítěte do vozovky. Jako chodec by dítě mělo být vždy v doprovodu dospělé osoby. Dětem vysvětlete, že pro hraní je určeno hřiště a nikoliv vozovka.

Na kole

Pro jízdu na kole platí stejně jako pro chůzi po chodníku – vždy je nutné být s doprovodem. Zvažte pečlivě, jestli je nutné jet s dítětem na kole po silnici, zda není lepší pohybovat se raději po cyklostezkách.

Čemu dítě na kole učit:

 • volit správnou jízdní stopu,
 • udržovat přímý směr jízdy,
 • bezpečně brzdit a zastavovat,
 • být viditelný,
 • vždy používat cyklistickou přilbu.

6.Podkrušnohorský domov sociálních služeb Teplice

Naše mateřská škola usilujeme o sbližování generací, proto připravujeme mezigenerační setkání, kde si hrajeme, tvoříme, zpíváme apod..Chceme, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Mezigenerační setkání se konají pravidelně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem.

7. Take me out

V rámci vytváření nejlepších vzdělávacích programů pro děti v raném věku a předškolní děti, jsme se již druhým rokem zapojili do mezinárodního projektu TAKE ME OUT zaměřeného na venkovní výuku a hru.

Proč je to důležité:

 • TAKE ME OUT přináší nejnovější přístupy k výuce v přírodě ze Skandinávie, Velké Británie a dalších evropských zemí.
 • Výuka a hra venku přináší všem dětem mnoho výhod
 • Pracovníci v raném věku mají klíčovou odpovědnost za blaho dětí a tento projekt jim pomáhá tohoto cíle dosáhnout.

děti získají:

 • Zvýšení sebevědomí
 • lepší komunikační a sociální dovednosti
 • Přesnější motorické dovednosti
 • Zvýšení motivace
 • Zlepšení fyzického a duševního zdraví
 • Více možností, jak podpořit své učení
 • Lepší dovednosti při řešení problémů
 • Zvýšená fyzická aktivita

8.ZDRAVÉ ZUBY

Ve spolupráci s VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem se v rámci prevence účastníme výukového programu péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí, který pro děti připravují studenti oboru Diplomovaná dentální hygienistka.

Děti se zábavnou formou seznamují s problematikou péče o chrup, učí se správným návykům zubní hygieny , učí se, které potraviny jsou pro ně zdravé a které méně.

9.Zdravé štístko

Dokázat zajistit dětem zdravé držení těla:

 • zabavit předškoláky aktivitou, na kterou se budou vždy těšit,
 • zařadit budování zdravého držení těla do každodenních her,
 • zapojit rodiče do výchovy správných pohybových návyků,
 • zajímavá a zdravému držení těla prospěšná cvičení,
 • rozpoznat chyby v držení těla u nejmenších dětí.

Ovládat účinné metody rozvoje jemné motoriky, uvolnění paže a zdravého sedu:

 • zakomponovat správný sed do veškerých aktivit budoucího prvňáčka – učení, kreslení, stříhání, svačina, oběd, hraní apod.,
 • vložit do každodenních pohybových her vhodná rozvojová cvičení, na která se děti budou vždy těšit,
 • zapojit rodiče do výchovy ke správným pohybovým návykům jejich dětí…..
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS