Kontakty

Ředitelka školy: Bc. Simona Mrklasová

Vedoucí stravování: Václava Šlaisová

Oficiální název školy: Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

Adresa: Na spojce 274, 415 01 Teplice

Tel.: 417 539 532

e-mail: ms.naspojce@atlas.cz

IČO: 46070729

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620