Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620

Covid v MŠ- obnovení provozu 6.12.21

Vážení rodiče

Po dohodě KHSUL bude třída „Berušek “ a „Motylků “ opět otevřena 6.12.2021. Děti, které KHSUL vedla jako rizikové a byly vyslány na testy, musi 6.12.21 předložit k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu ne starší 5 dnů (sms, PDF).

OPĚT UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, BOLESTI HLAVY, ZÁNĚT OČÍ….) NEBUDOU DO MŠ PŘIJATY.

Děkujeme za pochopení

Vánoční provoz MŠ

Vánoční provoz

Upozorňujeme rodiče, že, po projednání se zřizovatelem, Statutárním městem Teplice, bude z organizačních důvodů v termínu od 23.12.2021 do 31.12.2021 provoz mateřské školy přerušen .

Provoz bude opět zahájen 3.1.2022

ZRUŠENO Rozsvěcení vánočního stromku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na společné setkání v sobotu, dne 27.11.2021 od 17:00 u rozsvěcení vánočního stromku v Proseticích a v neděli dne 28.11.2021 u rozsvěcení vánočního stromu u Galerie v Teplicích (zde přesný čas a program upřesníme), kde budou mít vaše děti, v doprovodu paní učitelek, pěvecké vystoupení.

V Proseticích se akce koná od 17:00 hodin a rozsvěcení vánočního stromu bude součástí mikulášské (setkání s Mikulášem a čerty), nabídky pohoštění a v závěru ohňostroj. Byla by škoda tuto akci neabsolvovat celou.
Děkujeme, že se s námi zúčastníte a podpoříte tak svou účastí své děti.

ZRUŠENO – pro nedostatek zájemců a vysokou nemocnost dětí-Muzeum čertů a Vodní svět

Vážení rodiče,
v pondělí 6.12.2021 v 8:00 pojedeme se staršími dětmi na půldenní výlet do Čertovského muzea v Úštěku, kde si společně prohlédneme čertovské kotle, pekelné sklepy, pekelnou váhu pro hříšníky a spousty postaviček čertů vyřezaných rukou řezbáře Jaroslava Stejného. Po prohlídce muzea čertů se přesouváme do nedalekého vodního světa. Jedná se o expozici s řadou velkých akvárií, ve kterých jsou umístěny české sladkovodní ryby, dovezené z Třeboňska. Součástí výstavy je i malé muzeum úšteckého vodníka Jana Wassermanna.
Děti dostanou svačinku ze školky a na oběd se vracíme zpátky do školky.
Cena činí 350,- za osobu.
Cena zahrnuje: Autobus, vstupenku do muzea čertů a do muzea Vodní svět.

Vánoční fotografování dětí

Mílí rodiče,

v úterý 23.11.2021 dopoledne, proběhne v MŠ focení dětí. Děti se budou fotit samostatně do sady vánočních fotografií. Rodiče, kteří mají o tuto sadu zájem, se zapíší do seznamu, který naleznou u svých třídních učitelek.

Cena je 300 Kč za sadu.

ZRUŠENO (účinkující je v karanténě) – Veselé peklo s Breptíkem

Dne 9.12.2021 (čtvrtek) do naší mateřské školy dorazí Hopsík, který nás provede dětským, mikulášským programem „Veselé peklo s Breptíkem“.

Žádáme rodiče, aby děti vybavili čertovským kostýmem, maskou nebo alespoň čertovskými rohy.

Cena činí 65,- Kč za osobu.

Halloweenské uspávání broučků

Vážení rodiče, milí broučci,

všem Vám moc děkujeme za účast na Halloweenském odpoledni. Doufáme, že jste si soutěže, karnevalovou diskotéku, strašidelnou stezku po mateřské škole i uspávání broučků, náležitě užili.

Rádi bychom se s vámi podělili o fotografie a videa z této akce – přístupové údaje do alb získáte od vašich třídních učitelek.

Halloweenské uspávání broučků

Vážení rodiče,
dne 1.11.2021 se, v naší mateřské škole, bude konat odpolední program pro děti

„Halloweenské uspávání broučků“

Akce je určena pro děti – bez přítomnosti rodičů.

Počátek: 16:00 hod.
Konec : 17:00 hod.

Děti čeká zábavný program, soutěže a uspávání broučků.

Podmínkou účasti je kostým.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Co se nese v lese

Dne 12.11.2021 se v prostorách naší MŠ odehraje divadelní představení „Co se nese v lese“ v podání divadla „Na klice“.

Cena činí 50Kč za osobu.

Show s Hopsíkem

Dne 15.10.2021 (Pátek) se u nás v MŠ odehraje zábavný program pro děti „Hala bala show“ s Hopsíkem.
Cena je 65,- za osobu.

Výprava na dopravní hřiště

Dne 20.9. a 21.9. 2021 se děti předškolního věku vydají na dopravní hřiště, cena za vstup činí 5,- za osobu.

Divadlo

Dne 15.9.2021 od 9:00hod. u nás v MŠ proběhne divadelní představení „Hledá se Khódl“ v podání divadla „Na klice“, cena činí 50,- za osobu.

Rozdělení dětí z 3.třídy „BERUŠKY“

Od 1.9.2021 po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021 uvolněny prostory  3.třídy  „BERUŠKY“ naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. Z tohoto důvodu budou děti ze 3. třídy „Berušky“ následovně rozděleny:

Povinní předškoláci ze 3.třídy (děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016) budou docházet na 4.třídu „VČELIČKY“

Děti mladší ze 3.třídy „BERUŠEK“(narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017) zůstávají na své třídě „BERUŠEK“

Děkujeme za pochopení

Provoz MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o současně platných opatřeních při nástupu dětí do mateřské školy:

Nadále platí ochranné opatření MZd ze dne 9. 7. 2021 k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňují zvláštní pravidla:

 – v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili:

pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

-na děti, které dovršily 6 let věku,  se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

POVINNOST TESTOVÁNÍ  od 1.9.2021

– od 1. 9. 2021 se povinnost testovat děti ve školách na děti, vzdělávající se v mateřských školách, nevztahuje.

OCHRANNÉ POMŮCKY ÚST od 1.9.2021

-pro osoby, s výjimkou dětí do 6ti let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (repirátor, nano rouška), dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen jedné osoby.

Rozdělení dětí do tříd od 1.9.2021

– po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021  uvolněny prostory jedné třídy naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. O případném spojování našich dětí z tohoto důvodu budeme včas informovat.

– od 23.8.2021 je informace o jmenovitém rozdělení dětí na třídy k dispozici u paní hospodářky (417539532) a od 1.9.2021 na dveřích třídních šaten, Dodržujte , prosím, pokyn doprovodu dítěte pouze v jedné osobě. 

Děkujeme za pochopení

Stravování dětí v MŠ – nové limity potravin

Na základě vyhlášky číslo 272 ze dne 14.7.2021, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jsme byli nuceni od 1.9.2021 zvýšit limity potravin u strávníků věkových skupin 2- 6 let a strávníků věkové skupiny 7-11 let (v MŠ se jedná o děti s OŠD).

strávníci 2-6 let :    doposud cena stravného      cena stravného od 1.9.21

přesnídávka:                            7,-                                                  8,-

oběd:                                       17,-                                                 18,-

svačina:                                    6,-                                                    8,-

_____________________________________________________________________

celodenní str.celkem          30,-                                                 34,-

 strávníci 7 let :     doposud cena stravného        cena stravného od 1.9.21

přesnídávka:                            8,-                                                  9,-

oběd:                                        18,-                                                 20,-

svačina:                                  6,-                                                   8,- _____________________________________________________________________ celodenní str.celkem            32,-                                                 37,-            

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1.9.2021 stanovena na 516,- Kč měsíčně.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620