You are here: Home > Nezařazené > Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Na spojce 274, Teplice stanovuje podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zápis k předškolnímu vzdělávání následovně:

1.ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:

Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytiskout. Posledním krokem je veškeré potřebné dokumenty odevzdat do MŠ.

Termín: od 2.5. do 14.5.2024 viz odkaz níže

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/teplice-na-spojce

2.PODÁNÍ ŽÁDOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobně podáním žádosti v kanceláři Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice dne 15.5.2024 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
  2. do datové schránky mateřské školy m8mydqb
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms.naspojce@atlas.cz
  4. poštou- Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice, Na spojce 274, 41501 Teplice

VÍCE VIZ : https://www.msnaspojce.cz/?page_id=596

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.