Třídní schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí

Dne 29.8.2023 od 15.30 hodin, místo konání 2.třída BROUČCI.

Program :

*seznámení s vnitřími předpisy školy (školní řád, školní vzdělávací program aj.)

*rozdělení dětí do tříd, seznámení s třídní učitelkou

*vybavení dětí do MŠ

*povinnosti zákonného zástupce před nástupem dítěte do MŠ

aj.

PROSÍME RODIČE, ABY SE ÚČASTINILI BEZ DĚTÍ.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.