Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620

Author Archive

Covid v MŠ- obnovení provozu 6.12.21

Vážení rodiče

Po dohodě KHSUL bude třída „Berušek “ a „Motylků “ opět otevřena 6.12.2021. Děti, které KHSUL vedla jako rizikové a byly vyslány na testy, musi 6.12.21 předložit k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu ne starší 5 dnů (sms, PDF).

OPĚT UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, BOLESTI HLAVY, ZÁNĚT OČÍ….) NEBUDOU DO MŠ PŘIJATY.

Děkujeme za pochopení

Vánoční provoz MŠ

Vánoční provoz

Upozorňujeme rodiče, že, po projednání se zřizovatelem, Statutárním městem Teplice, bude z organizačních důvodů v termínu od 23.12.2021 do 31.12.2021 provoz mateřské školy přerušen .

Provoz bude opět zahájen 3.1.2022

Rozdělení dětí z 3.třídy „BERUŠKY“

Od 1.9.2021 po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021 uvolněny prostory  3.třídy  „BERUŠKY“ naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. Z tohoto důvodu budou děti ze 3. třídy „Berušky“ následovně rozděleny:

Povinní předškoláci ze 3.třídy (děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016) budou docházet na 4.třídu „VČELIČKY“

Děti mladší ze 3.třídy „BERUŠEK“(narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017) zůstávají na své třídě „BERUŠEK“

Děkujeme za pochopení

Provoz MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o současně platných opatřeních při nástupu dětí do mateřské školy:

Nadále platí ochranné opatření MZd ze dne 9. 7. 2021 k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňují zvláštní pravidla:

 – v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili:

pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

-na děti, které dovršily 6 let věku,  se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

POVINNOST TESTOVÁNÍ  od 1.9.2021

– od 1. 9. 2021 se povinnost testovat děti ve školách na děti, vzdělávající se v mateřských školách, nevztahuje.

OCHRANNÉ POMŮCKY ÚST od 1.9.2021

-pro osoby, s výjimkou dětí do 6ti let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (repirátor, nano rouška), dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen jedné osoby.

Rozdělení dětí do tříd od 1.9.2021

– po dohodě se zřizovatelem a z důvodu plánovaných úprav prostor ZŠ A MŠ Koperníkova Teplice, budou v termínu od 1.9. do 17.9.2021  uvolněny prostory jedné třídy naší MŠ pro vzdělávání dětí MŠ Koperníkova. O případném spojování našich dětí z tohoto důvodu budeme včas informovat.

– od 23.8.2021 je informace o jmenovitém rozdělení dětí na třídy k dispozici u paní hospodářky (417539532) a od 1.9.2021 na dveřích třídních šaten, Dodržujte , prosím, pokyn doprovodu dítěte pouze v jedné osobě. 

Děkujeme za pochopení

Stravování dětí v MŠ – nové limity potravin

Na základě vyhlášky číslo 272 ze dne 14.7.2021, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jsme byli nuceni od 1.9.2021 zvýšit limity potravin u strávníků věkových skupin 2- 6 let a strávníků věkové skupiny 7-11 let (v MŠ se jedná o děti s OŠD).

strávníci 2-6 let :    doposud cena stravného      cena stravného od 1.9.21

přesnídávka:                            7,-                                                  8,-

oběd:                                       17,-                                                 18,-

svačina:                                    6,-                                                    8,-

_____________________________________________________________________

celodenní str.celkem          30,-                                                 34,-

 strávníci 7 let :     doposud cena stravného        cena stravného od 1.9.21

přesnídávka:                            8,-                                                  9,-

oběd:                                        18,-                                                 20,-

svačina:                                  6,-                                                   8,- _____________________________________________________________________ celodenní str.celkem            32,-                                                 37,-            

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1.9.2021 stanovena na 516,- Kč měsíčně.

Obnovení provozu školy a podmínky návratu dětí do MŠ po dovolené v zahraničí

Vážení rodiče,

od 2.8.2021 bude provoz naší MŠ opět obnoven. Děti se budou scházet na 1.třídě „MOTÝLCI“. Prosíme o dodržování následujících podmínek.

V případě, že jste absolvovali s dětmi dovolenou v zahraničí, zde uvádíme podmínky vstupu dětí do MŠ po návratu ze zahraničí:

Info k mání…

Mamko, taťko, děti, básnička k vám letí.

Je tu pro vás info k mání, o předškolním vzdělávání!

Nejmenší, ti ať si hrají, s hračkou, kterou rádi mají,

pro prostřední holky, kluky – hračky, ať daj chvilku z ruky,

sedněte si ke stolku, vězměte si pastelku.

Téma týdne bude vždy dané – na webu školy podané!

Prosíme, bez nadsázky, pošlete nám pak obrázky.

A jak? Přeci mailem, v příloze, ať je máme v záloze.

A pro naše předškoláky aktivita bude taky.

Mamko, taťko koukněte, z webu úkol stáhněte.

Neberte to z povinnosti, jak se může zdát,

můžete si místo toho s prcky povídat.

Přejeme Vám hlavně zdraví, ať se brzo sejdeme,

chybíte nám – to nám věřte,

kdyby něco, písneme!

Platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Vzhledem k dané situaci spojené s pandemií covid je, v termínu vždy od 10. do 14. dne daného měsíce, možné zaslat platby za stravné/úplatu za předškolní vzdělávání, po telefonické domluvě na tel.čísle 417 539 532 s vedoucí stravování, v dané výši dle skutečnosti, na níže uvedený účet MŠ. Prosíme dodržujte daný termín platby.

č.ú. 714 210 237/0100

Do poznámky prijemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

Platby v následujících měsících bude možné zasílat v termínu vždy od 10. do 14.dne daného měsíce.

Děkujeme

Organizace školního roku 2021/2022

Prázdniny platné pro ZŠ a povinné předškoláky z MŠ, kteří mohou bez omluvy zákonného zástupce zůstat taktéž doma.

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021 – MŠ v provozu

Vánoční prázdniny: začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022- MŠ pravděpodobně taktéž uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022 – MŠ v provozu

Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022  – MŠ v provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4.2022- MŠ v provozu

Hlavní (letní) prázdniny:od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022  – MŠ částečně v provozu

* O státních svátcích MŠ uzavřena 

Read the rest of this entry »

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

 

 

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620