You are here: Home > Nezařazené > Stávka dne 27.11.2023

Stávka dne 27.11.2023

Vážení rodiče,
z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27.11.2023 a to celodenním přerušením pracovní doby v tento den.
Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.
Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.
Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.
Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.
Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.
Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.
Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.
Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o nich myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit.
Vážení rodiče, pevně věříme, že naše rozhodnutí podpoříte, i přes veškerá úskalí, která jsou s uzavřením mateřské školy spojená.

Provoz bude opět zahájen dne 28.11.23 v 6.00 hodin.


Děkujeme za pochopení zaměstnanci MŠ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.